Chcete mít spokojenější = produktivnější zaměstnance?

Jan Nekl Jan Nekl

Sdílet

  • Tweet
  • Sdílet na Facebooku

V dnešní době se mění názor zaměstnanců na firemní prostředí, a s tím souvisí nové potřeby, touhy a oblasti jejich zájmu. To znamená, že jejich kariérní vývoj se už netýká pouze pracovních postupů, ale také ztotožnění s cíli, nepeněžní motivace a výzvy ke zlepšování jich samotných.

Dle studie organizace BlessingWhite by asi čtvrtina zaměstnanců byla více spokojena v práci, kde by dostali více příležitostí dělat to, co umí nejlépe, a 5% přímo řeklo, že možnost profesního vývoje a tréninku by zvýšila jejich produktivitu.

Pro vedoucí by mělo být zásadní udržet krok s těmito změnami a začít investovat čas do rozvoje svých zaměstnanců.

Možné kroky jak toho dosáhnout:

1) Zaměřte se na nepeněžní motivaci. Věci jako profesní růst nebo dokonce příjemné vztahy na pracovišti jsou mimo peněz velkými motivačními prvky ke spokojenosti a zapojení. Dle výše zmíněné studie až 25% zaměstnanců věří, že by byli více spokojeni v práci, pokud by měli lepší pracovní vztahy s jejich nadřízenými a kolegy.

Zaměstnanci se chtějí vzdělávat a růst s lidmi, které respektují a kteří respektují je. Udržet zdravé pracovní prostředí lze například osobním příkladem. Pokud vedoucí dovedou spolu dobře vycházet a otevřeně spolupracovat i mimo firmu, pracovníci společnosti budou dělat to samé.

Navíc je důležité si pamatovat, že kromě stránky pracovní, je také podstatné znát svůj tým ze stránky osobní. Snažte se vedle řešení pracovních záležitostí vytvářet atmosféru pohody a veďte i hovory o jiných věcech, než jen o práci.

2) Nechte zaměstnance pracovat …. a vylepšovat…. co umějí nejlépe dělat. Nezáleží na jejich pozici, každý chce mít pocit, že je oceňován za své schopnosti, chce být adekvátně vytížen a zařazen. Progresivní společnosti si toto již začaly uvědomovat. Podle studie společnosti Deloitte z roku 2014 se v minulém roce korporátní rozpočty na školení a rozvoj zaměstnanců zvýšily o zhruba 15%.

Věnujte tomu svou pozornost a nezapomeňte na to, co skutečně motivované zaměstnance udržuje v zapojení. Dejte jim nástroje a příležitosti, které jim pomohou překonávat se v jejich specializacích a zároveň budovat nové dovednosti. Dostaňte je mimo kanceláře ať se učí od jiných lidí a sbírají inspiraci k dělání věcí novým způsobem.

3) Sjednoťte cíle a zájmy zaměstnanců, abyste dosáhli větší produktivity. Každý zaměstnanec potřebuje nejen dobře chápat své osobní cíle a pracovní priority, ale taká má vědět o rolích a cílech jeho kolegů.

Když úzce spolupracují, mohou se přirozeně dozvědět o prioritách jejich týmu. Také je neméně důležité, aby stejné informace měl vedoucí a rovněž je respektoval. Zkrátka a dobře je důležité táhnout za jeden provaz.

4) Nechť se zaměstnanci vzdělávají z poučení. Průzkumy ukazují, že až 70% učení se děje neformálně, zatímco zaměstnanci pracují. Může to být sledováním svých kolegů, využíváním různých zdrojů nebo metodou pokusu a omylu. Toto jsou zdroje učení stěžejní k rozvoji zaměstnanců

Povzbuďte je v tomto druhu rozvoje nastavením volnějšího pracovního rozvrhu. Umožněte jim věnovat čas zkoušením vlastní cesty k řešení a sledovat procesy. Budou to benefity jak pro ně, tak i pro vás. Může být nezbytné upravit strukturu firmy, ale mějte stále na paměti, že zaměstnanci budou více spokojení, když budou moc pracovat ve flexibilnějších pracovních podmínkách. A zároveň budou dobře znát své úkoly a cíle, ke kterým jejich plnění vede.