Jak zabránit brzdám motivace

Jan Nekl Jan Nekl

Sdílet

  • Tweet
  • Sdílet na Facebooku

Známe to všichni - sedíme u stolu a máme pocit, že se nám do ničeho nechce. Ovšem ve chvíli, kdy demotivace zamoří celou vaši společnosti a nakazí všechny okolo, je už poměrně pozdě hledat řešení.

Jen dlouhodobá aktivita cílená na hledání možných příčin poklesu motivace vede k jejich úplnému vymýcení. Ať už jsou centra nákazy jakákoliv, např. nevyhovující kancelářské prostory, mikromanagement nebo nedostatek jasně definovaných cílů, ve chvíli, kdy je dokážeme správně identifikovat, můžeme je i napravit.

Zde jsou některé možné příčiny i s tipy, jak se s nimi vypořádat:

1) Nedostatečné odměny – vaši spolupracovníci mají dojem, že jejich odměna neodpovídá jejich přínosu společnosti

Až třetina zaměstnanců je ochotna změnit práci pro 5% zvýšení mzdy, ve chvíli, kdy má pocit, že není spravedlivě ohodnocena

Náprava: jasně definujte odměňovací systém

2) Neumožnění vlastního vývoje – nedostatečná podpora vlastního vzdělávání a seberealizování

Např. Google dovoluje svým zaměstnancům strávit 20% času věnování se vlastním projektům

Náprava: organizujte zábavné týmové vzdělávací akce

3) Neefektivní spolupráce – neochota naslouchat názorům svých spolupracovníků

V průměru 40% zaměstnanců má pocit, že nemá cenu se k čemukoliv vyjadřovat

Náprava: občas vyprovokujte debatu kladením otázek

4) Negativní lidé – nedostatečná pozornost k náladám svých zaměstnanců

Jeden negativní pracovník je schopen zamořit tím celou kancelář

Náprava: sledujte a vyhodnocujte náladu svých zaměstnanců

5) Obava z chybování – není vytvořena otevřená firemní kultura

Víte, že spousta úspěšných byli ve svých začátcích chybujícími a omylnými pracovníky?

Náprava: netrestejte lidi za „poctivé“ chyby

6) Nedostatek jasných cílů – nejsou jasně definovány cíle a směřování

V některých průzkumech až 60% respondentů odpovědělo, že nevědí, k jakému cíli směřuje jejich práce

Náprava: Zaveďte a zveřejněte jak VIZE, tak MISE společnosti a srozumitelně informujte o krátkodobých cílech

7) MIKROMANAGEMENT – minimální možnost svobodného rozhodování

Až 40% zaměstnanců bude raději pracovat nad nepříjemným úkolem, než mít nad sebou vedoucího, který řídí každý jejich krok

Náprava: definujte lidem očekávaný výsledek a dejte jim možnost najít své vlastní řešení

8) Neefektivní porady a schůzky - porady, které nemají svůj řád, nedrží se řešeného tématu a nedodržují časový harmonogram

V průměru se až 3 hod týdně ztrácí neproduktivními poradami či schůzkami

Náprava: pečlivě se připravujte na porady a dodržujte dohodnutá pravidla

9) Plýtvání časem – každý je ochoten věnovat spoustu času práci, kterou považuje za smyslupnou.

95% lidí považuje za ztrátu času zpracovávání úkolů pro úkol

Náprava: používejte v práci nástroje zvyšující efektivitu a snižující opakující se administrativu