Leadership – to je dovednost

Jan Nekl Jan Nekl

Sdílet

  • Tweet
  • Sdílet na Facebooku

Leadership, Leader, Vůdce, to jsou pojmy, které se na nás valí v nemalém množství. A má to svůj důvod. Právě tyto pojmy vyjadřují schopnosti, dovednosti, znalosti, které nám umožňují řídit=vést svou firmu správným směrem, po správné cestě, s výkonnými a spokojenými zaměstnanci. Zákazníci nás a naše produkty dokáží identifikovat a rádi se k nám vracejí. Díky nim umíme dát našemu podnikání tvář a být úspěšní.

Být lídr znamená, že umím definovat a prezentovat své vize. Zvládnu pohnout kormidlem dříve, než ostatní vůbec zaznamenají, že jejich souřadnice jsou chybné. To už je dostatek důvodů, proč tomu věnovat svou pozornost a zlepšit své dovednosti v této základní oblasti. Tady je pár pravidel, jak k tomu přistoupit:

1. Přiznejte si, že leadership je dovednost

O vůdcovství se začalo mluvit ve spojení s přirozenými lídry a na základě jejich chování se definovaly správné vlastnosti vůdce. Jenže to také vedlo k domněnce, že být vůdcem je dáno a buď to umíte, nebo ne. Tak to ale není, vůdcovství je dovednost. A jako takovou ji můžeme získat, trénovat, zlepšovat. Ve chvíli kdy si tuto skutečnost přiznáme, máme šanci stát se lepšími vůdci. Studiem, používáním naučených technik, vystupováním ze svých komfortních zón, to vše nám pomůže být lepším a lepším lídrem.

2. Ujasněte si svůj přístup

Stejně jako u jiných dovedností, pokud se chceme zlepšit, je dobré znát výchozí stav. Je nutné poznat sama sebe a svůj vůdcovský přístup. A ten rozvíjet. Jednou z překážek, proč lidé zůstávají v půli cesty, je snaha být někým jiným. Snaží se kopírovat někoho jiného, místo toho, aby pracovali na sobě, na tom, co jim je vlastní a přirozené. Poznat sama sebe a své silné stránky, je nejlepší cesta, jak se stát přirozeným vůdcem s menší námahou.

3. Zaveďte leadership jako firemní kulturu

„Skutečný vůdce není ten, kdo má nejvíc stoupenců, ale ten, kdo tvoří nejvíce vůdců“

Firma ke svému úspěchu potřebuje pracovníky proaktivní a nadšené. A tyto věci čerpají od svých vůdců, což znamená, že pokud je chcete mít právě takové, sami byste měli takto vystupovat. Když u vás uvidí, jak k tomu přistupujete nejen jako k byznysu, ale uvidí zapálení pro splnění mise, pak sami budou chtít být součástí. Buďte co nejvíce pozitivní při spolupráci se svými zaměstnanci, stejně jako se všemi, které chcete vést. Ideální vůdce je otevřen pro komunikaci s ostatními, a je schopen naslouchat a povzbuzovat příspěvky od lidí na všech úrovních. Lidé jsou více zapojeni, když se cítí, že je jim nasloucháno. A jakmile máte lidi angažované, zaměstnáváte tým vůdců. Brzy rozpoznají, co už víte: vaše pozice z vás vůdce nedělá. To Váš přístup, Vaše ochota.

4. Vytvořte si čas na leadership

Zavést vůdcovství jako firemní kulturu, je strategické rozhodnutí. Mnoho podnikatelů pod náporem denních operativních úkolů uvízne v časové pasti, kdy svou pozornost soustředí na ty nejvíce křičící záležitosti a místo vůdce firmy se stává hasičem požárů. Činnosti na uvedení vůdcovství do života jsou zařazeny na seznam „bylo by to hezké“, ale až na to bude čas. Pokud se nechceme nechat lapit, je nutné si plánovat schůzky sami se sebou s bodem jednání – strategie.

5. Pokora

Pokora je pravděpodobně nejdůležitějším klíčem k tomu stát se velkým vůdcem. Lídři ze své podstaty potřebují následovníky. Ti, kteří se rozhodnou vás následovat, vám dávají svou důvěru. Víru ve vaši vizi. Víru vašim slovům. Víru ve Vás. V okamžiku, kdy zradíte jejich důvěru nebo neuznáte jejich důvěru jako posvátný dar, sejdete z cesty vaší vize. Stoupenci tvoří vůdce ... a zároveň je i svrhávají.

Být úspěšný lídr, je ten rozdíl, který dá Vaší firmě náskok před ostatními.