Co je to mentoring?

Každý, kdo zkusil řemeslo zvané podnikání se jistě potkal se situací, kdy se přes veškerou píli a snahu věci nedařily podle jeho představ a plánů. Ať už se bavíme o prodeji a získávání nových zákazníků. Ať už se jedná o cenové vyjednávání s klienty nebo dodavateli. Ať už jde o řízení zaměstnanců, jejich motivaci a spoluzodpovědnost za fungování firmy. Ať už narazí na překvapení ve zpracování zakázek díky nedotaženým interním procesů.

A v neposlední řadě každý zažil pocit frustrace. Mám to vůbec zapotřebí a vyplatí se mi takto stresovat a věnovat tomu tolik času na úkor osobního života? Vše se dá překonat a to dokonce snadněji, než by se mohlo zdát. Ve většině případů jde o změnu přístupu u samotného podnikatele. U něj začínají veškeré změny, které vedou k lepším výsledkům, k větší radosti a zadostiučinění. A k tomu, aby podnikatel mohl proces změny v sobě vyvolat, a udržet se na cestě pomáhá mentor. Mentor se zkušenostmi, mentor se znalostmi a člověk, který rozumí a ví co se děje v samotném podnikateli.

Kontaktujte mě a domluvme si nezávaznou schůzku

Proč mentoring?

 • Podnikatel zná svá velmi dobře předmět svého podnikání, ale často už mu chybí energie a čas, aby se věnoval se strategii a základním pravidlům fungování byznysu.
 • Každý máme své limity, svou zónu komfortu – mentor pomáhá tyto hranice překonávat a posouvat.
 • Pohled zvenčí umožňuje jiné vidění a rozšiřuje možnosti přístupu k řešením.
 • Mentor umí předat více jak odborné knihy, online kurzy či další druhy učebních materiálů.
 • Podnikatel není na svá rozhodnutí sám.
Pohled zvenčí, zodpovědnost, zanedbaná strategie, lepší než knihy, posouvání limitů (ilustrace)

Co je posláním mentora?

 • Spolupracovat s podnikatelem k naplnění jeho cílů.
 • Inspirovat jej k realizaci vizí na skutky.
 • Poskytovat rady a návody, získané odbornou znalostí a zkušenostmi.
 • Motivovat k uskutečnění velkých podnikatelských záměrů.
Spolupráce, inspirace, poradní hlas, motivace (ilustrace)

Jak mentoring funguje?

 • Definování cílů.
 • Nastavení postupných kroků jak k cíli dojít.
 • Návody jak kroky realizovat, co funguje.
 • Práce s podnikatelem na jeho osobním rozvoji.
 • Předávání zkušeností a inspirace.
Definujeme cíle, nevrhneme kroky, postupně je zrealizujeme (ilustrace)