Využijte svou šanci a zaujměte při setkání

Jan Nekl Jan Nekl

Sdílet

  • Tweet
  • Sdílet na Facebooku

V rámci svého podnikání máte spoustu příležitostí, jak šířit povědomí o své značce mezi ostatní podnikatele, které jste dosud nepotkali. Ať už je to při účasti na networkingových akcích nebo oborových konferencích či odborných školení, na všech těchto akcích potkáte nové lidi, a to je velká šance, jak navázat kontakty a vytvářet nové obchodní vztahy. Bohužel většina těchto setkání zůstane jen nevyužitou příležitostí, a v mnoha případech je efekt dokonce naprosto opačný a vše končí zavřenými dveřmi.

Proč tomu tak je?

Protože častokrát se setkávají lidé, kteří prezentují své nápady, ale nemají žádnou představu o tom, jak se zaměřit na zájem druhé strany. Budou i nadále mluvit a blouznit o sobě, a to i poté, co druhá strana začne vysílat signály o ztrátě zájmu a koncentrace.

Hlavní příčiny tohoto jsou:

-Jednoduše to nechápou

-Neumí správně prezentovat své myšlenky

-Nevědí, jak vyvolat zájem druhé strany

-Nejsou schopni budovat obchodní vztah

Po ukončení akce se jde domů a každý si myslí, kolik že nových kontaktů pro budoucnost nezískal. Později ale pomalu začíná poznávat, že se mu místo toho všichni začínají vyhýbat jako čert kříži.

Ale není potřeba vzdávat se účasti na takovýchto akcích, jako vše v životě i tohle má své řešení. Není nutné se této výzvy bát, naopak když budete vědět, jak na to, získáte výhodu a budete to zrovna vy, kdo bude vyčnívat z davu a koho budou ostatní se zájmem poslouchat. A věřte, že v tom davu se vždy nachází potenciální obchodní partner či investor.

V čem to kouzlo tkví?

1. Odpovídat přesně na otázky

Mnoho podnikatelů odpovídá na otázku „CO“ odpovědí „JAK“. Proto přesná, nevyhýbavá odpověď na „CO“ otázku má velkou hodnotu. Umožníte ostatním správně chápat, co skutečně děláte. To následně umožňuje publiku se rozhodnout, zda chtějí dále dávat otázky nebo jít dál. Vy následně můžete pokračovat v hovoru jen s těmi, které to doopravdy zajímá, a tudíž víte, že probírání do detailů není ztráta času

Existuje obrovský rozdíl mezi slovy "CO" a "JAK".

"Co" začíná na povrchu a obvykle popisuje v obecném smyslu. Je to taková špička ledovce vašeho podnikání.

2. Nic si nedomýšlet

Mnoho prezentujících dělá při svých přednáškách tzv. chybu znalostí. To znamená, že mají tendenci si myslet, že jejich publikum vše zná, a proto není nutné nic vysvětlovat. Ale pravdou je, že spíše neví.

Naopak, posluchačem je obvykle jiný podnikatel, který chce pouze prezentovat svůj nápad. Lidi nezajímá, co druzí dělají, ale jde jim o problém, který jiní řeší. A jde to ještě hlouběji, starají se jen o řešení takových problémů, se kterými se sami potýkají.

To nejlepší, co můžete udělat, je přestat se domnívat, že Vaše obchodní myšlenka poskytuje řešení pro každého.

Je velmi důležité nejdříve zjistit, zda a jaký lidé mají problém než se snažit jej hned řešit.

3. Porozumět, CO je řešením

Podnikatel musí mít jasnou představu o tom, jak jeho podnikání funguje. Musí být schopen odkazovat na jednotlivé body, které jsou důležité pro zákazníky. Pro vyvolání zájmu je lepší prostě říkat lidem, co firma dělá, místo vysvětlování detailů o tom, jak vše funguje.

Většina při prezentaci uvádí spoustu informací, které odvádějí pozornost, nudí a přesycuje posluchače, jejichž jediným přáním se stává, aby už byl konec.

Sdělení Vašeho nápadu musí být stručné a krátké. Nezveřejňujte hned všechny informace, pokud bude Vaše myšlenka zajímavá, vyvolá v ostatních zvědavost a budou chtít vědět víc. Začnou se sami ptát Jak to funguje? nebo Jak to děláte? Teď je ta správná chvíle ukázat, jak Váš ledovec vypadá pod hladinou. Toto je náplň zbytku vaší konverzace, ale nemá to být vaše představení se.

4. Spojit problémy s jejich řešením

Ve chvíli, kdy budete vědět, co je zájmem druhé strany, je na čase dát informace o tom, jak pracujete. Není nutné vysypat všechny informace od začátku, naopak říkejte toho zpočátku méně. Tím dáte možnost ke kladení otázek a vyvolání skutečného rozhovoru, kdy budou obě strany přesně propojeny s daným problémem a bude se vést dialog o jeho možném řešení. JAK vy jim můžete pomoci a JAKÝ to pro ně bude mít přínos.

5. Vložit nápady do jejich hlav

Jednou z nejtěžších dovedností je vložení nápadu do hlavy někoho jiného. Vysypání písku na správnou hromadu nám přinese méně diskuzí, méně vysvětlování a školení. Jen pozor ať své posluchače nezahltíte spoustou informací, které se nemají v tomto množství jak uchytit, a zároveň už nebude na druhé straně chuť se na něco dál ptát. Poskytujte informace po správných dávkách a umožněte získávat další detaily pomocí dialogu.

Je vyzkoušeno a dokázáno, že čím více mluvíme, tím méně lidí nám naslouchá. A naopak čím méně mluvíme, tím více se ostatní ptají. Otázky jsou to, co zvýrazňuje zájem a jsou průvodcem produktivní a smysluplné diskuze.

Podnikatel, který začíná s tím, CO dělá, a ne, JAK to dělá, nakonec bude říkat méně, lidé mu budou více naslouchat, a podnítí ostatní k dalším cenným otázkám.

Kouzlo napojení nastane, když se podnikatelé ve své odpovědi dostanou hlouběji k věci, odpoví konkrétně a věcně na otázky a o své nápady se podělí s ostatními.