Začíná II. Q

Jan Nekl Jan Nekl

Sdílet

  • Tweet
  • Sdílet na Facebooku

Začátek dubna nám dává velkou příležitost k přípravě, abychom byli na konci roku 2016 spokojeni. Proč zrovna teď? Protože už víme, jak nám rok 2016 začal, a máme dostatek času, abychom na to zareagovali. Právě teď proto nastal pravý čas aktualizovat své očekávání a mety na rok 2016.

Každý vedoucí (nejen) velké výpravy, a za tu lze jistě považovat i podnikání, by si měl připravit cestovní itinerář. Stanovit si cestu, rozplánovat si ji na jednotlivé etapy, udělat seznamy potřebného vybavení apod. To samé platí pro majitele firem, právě oni jsou totiž vedoucími výpravy. Proto také i oni potřebují naplánovat, co je čeká. A to na roky dopředu, na stávající fiskál, na kratší časové úseky – kvartály, měsíce. Zatímco měsíc je pro získání reálných výsledků krátká doba, lehce ovlivnitelná různými mimořádnými výkyvy, kvartál už umí tyto jevy absorbovat, křivky vyrovnat, a tím dát lepší podklady pro rozhodování. A právě teď máme tu šanci, využít výsledků prvního čtvrtletí pro aktualizaci na zbytek roku.

1. Poučme se z minulosti

Zhodnoťme, co se událo v předchozím období. Je důležité rozeznat, co se osvědčilo v posledním čtvrtletí, a co ne. Jak si aktuální výsledky stojí v porovnání s plánem, tedy jak jsme byli schopni odhadovat, co se bude dít. To nám dá zpětnou vazbu i možnost lepších odhadů na následující kvartály.

Věnujme svou pozornost stejnou měrou jak úspěchům, tak i nepovedeným věcem. Úspěch nám dává inspiraci v čem a jak pokračovat. Selhání, i když si to člověk nerad přiznává, je potřeba vyhodnotit, a zavést nápravná opatření, aby stejné chyby nenastaly i v budoucnosti. Díky poučení se z chyb můžeme být progresivní.

2. Přehodnoťme své cíle

Uplynulé čtvrtletí použijme jako vodítko, které nám pomůže upřesnit si priority, které cíle budou mít přednost. Zkusme to provést jako kolektivní dílo s odpovědnými pracovníky - podle toho, co se hodí k naší velikosti a dle firemní kultury. Nejenže jim dáme větší možnost se s danými úkoly osobně identifikovat, ale také v nich vzbudíme větší zájem o komplexní dění ve firmě.

Vezměme seznam všeho a projdeme položku po položce. Jednotlivým úkolům zadáme jejich priority. Co se týče škály priorit, 3 stupně by měly stačit. Dále přiřaďme ke každému konkrétní osobu. Tato osoba je odpovědná za plnění úkolu nebo cíle na konci následujícího čtvrtletí.

3. Určeme odpovědnost

S přiřazeným vlastníkem úkolu si odsouhlasme postup a plán na následující čtvrtletí jak cíle bude dosaženo. Stanovme si zhodnotitelné milníky. Obě strany pak budou vědět kdy a kolik čeho mají dosáhnout. Tento plán by měl být u každého úkolu. Pak budeme vědět kdo a kdy má čeho dosáhnout.

4. Měřme, Hodnoťme, Srovnávejme

II. Q je tady, tak pojďte do toho.

Na základě odsouhlasených milníků si naplánujme schůzky k hodnocení, jak se úkoly plní. Kontrolujme procento plnění. Tak každý bude vědět, co má dělat, co se od něj očekává, a budeme mít věci pod kontrolou. Uvidíme pokrok, případně varovné signály, že vše nejde, jak by mělo. Mějme seznam všech úkolů barevně rozlišený podle stupně plnění a podle toho, jak se jede dle harmonogramu.

Právě teď na základě výsledků I. Q máte možnost vzít věci do svých rukou a získat nad nimi kontrolu a přesněji zacílit k výsledkům za rok 2016.